Dromen vangen in Tilburg West

woensdag 14 april 2021 | Spotlight, Vang je droom | 0 Reacties

Via het programma VANG JE DROOM willen we meer kinderen in Tilburg West kennis laten maken met verschillende vormen van kunst & cultuur om zo een bijdrage te leveren aan de talentontwikkeling van kinderen. Samen met de vijf basisscholen en partners uit de wijk en stad werkt Cultuurcoach Miriam Alders aan dit programma. 

“Dromen van kinderen als basis voor de ontwikkeling van een wijkbreed kunst & cultuurprogramma”, dat is mijn uitgangspunt zegt Cultuurcoach Miriam Alders. Samen maken we dromen waar!

Miriam Alders is werkzaam als Cultuurcoach voor de vijf basisscholen in Tilburg West en werkt in opdracht van Art-fact, CiST en Factorium aan de ontwikkeling van een wijkbreed kunst & cultuurprogramma. De muurschildering ‘Catch your dream’ en de kunst- en cultuurprogramma’s in de vrije tijd zijn onderdeel van VANG JE DROOM, waarbij kinderen uit Tilburg West de hoofdrol spelen. De Cultuurcoach blikt terug naar afgelopen jaar en kijkt vooruit.   

Kinderdromen in muurschildering Erik Veldmeijer
Op woensdag 30 september 2020 kwamen ruim 200 kinderen van groep 7 en 8 van de vijf basisscholen in Tilburg West samen aan de Statenlaan/Westerpark voor de onthulling van de muurschildering die gebaseerd is op de dromen van de kinderen. Voor het ontwerp van de muurschildering ging kunstenaar Erik Veldmeijer met de kinderen in gesprek.

‘Catch your Dream’
De muurschildering ‘Catch your Dream’ laat een natuurrijke fantasiewereld zien. Een ballon mensfiguur rent rond om verschillende dromen te vangen. Verschillende sporten en elementen die verwijzen naar muziek en gamen zijn zichtbaar. Vriendschap en liefde komen terug in de woorden “love & bff”. ‘De achtbaan staat voor de reis van het leven’, vertelt kunstenaar Erik Veldmeijer. De Tilburgse woonstichting Tiwos heeft de muur beschikbaar gesteld. 

Verbinden door kunst en cultuur
Bij de muur werden de kinderen per school verwelkomt om in kleine sessies het kunstwerk officieel te onthullen. Het project is een mooi voorbeeld van hoe je kinderen kennis kunt laten maken met kunst & cultuur en hierbij de school en wijk aan elkaar weet te verbinden. Samen met wethouder Marcelle Hendrickx werd er afgeteld tot 0 en werd het rode lint door de kinderen met een enorme schaar doorgeknipt. De muurschildering is hierbij officieel geopend! 

Kinderen maken zelf 240 kunstwerken
Binnen dit project zijn kinderen ook zelf kunst gaan maken, onder leiding van Urban Artist Joep van Gassel, en dit heeft geresulteerd in 240 graffiti kunstwerken. Iedere school richtte zijn eigen expositie in en op 30 september bezochten zij elkaars exposities rondom de scholen. Ook zijn er kunstwerken geëxposeerd in Wijkcentra ’t Sant en ’t Kruispunt van ContourdeTwern. Via de https://www.art-fact.nl/expo-kinder-graffiti-vang-je-droom.html is de foto-wall van alle werken te zien. De muurschildering & expositie is financieel mogelijk gemaakt via het Buurtcultuurfonds van de gemeente Tilburg, dat uitgevoerd wordt door Art-fact. 

Kunst en cultuur in wijktijd
Naast de muurschildering & graffitiworkshops zijn er onder leiding van de Cultuurcoach in 2020 zes kunst & cultuur programma’s in de vrije tijd ontwikkeld. In totaal hebben er 32 workshops plaatsgevonden en hebben er 326 kinderen deelgenomen. Voor de doorontwikkeling van het wijkbrede programma in 2021 wordt over de grenzen van de scholen gekeken door ook te programmeren op wijklocaties, zoals op de nieuwe broedplaats WIJ West. Hierdoor wordt er bij de kinderen niet alleen een vuurtje aangewakkerd om zichzelf in kunstzinnig opzicht te ontwikkelen, maar maken de kinderen ook kennis met de wijk en andere leeftijdsgenoten. Dit sluit aan bij het beleid van de vijf samenwerkende scholen in Tilburg West, die nog meer zichtbaar willen zijn als school in de zogenaamde wijktijd (Frank van den Oetelaar, directeur Basisschool Hubertus).  

Activiteiten in 2021
De komende tijd werkt Cultuurcoach Miriam Alders aan de doorontwikkeling van het wijkbrede kunst & cultuur. In 2021 worden in drie periodes kunst & cultuurprogramma’s aangeboden, waarbij in oktober/november alle vijf de scholen aansluiten. Binnen het programma wordt ook een verbinding gelegd met andere disciplines, zoals sport, natuur en techniek. Daarnaast wordt in samenwerking met Art-fact, beeldend kunstenaar Inge Koenen, de basisscholen en de Cultuurcoach het project Je Buurt als Museum www.debuurtalsmuseum.nl in het voorjaar met de kinderen en bewoners in Tilburg West gerealiseerd. Daaruit voortvloeiend worden er ook kunstateliers voor zowel kinderen als ouderen georganiseerd door kunstenaars van Kunstlab en Stoute schoenen. Ook staan er Culturele uitstapjes voor ouder en kind op de planning.

‘Afgelopen jaar was het fantastisch om zoveel kinderen te zien genieten in de rol van kinderkunstenaar! Ik ben ontzettend blij dat we VANG JE DROOM samen met de scholen en de partners in de wijk en stad kunnen realiseren en hiermee nog meer kinderen kunnen laten kennismaken en laten deelnemen aan kunst & cultuur in hun wijk’, zegt Cultuurcoach Miriam Alders.  

In 2019 is de pilot cultuurcoach gestart op verzoek van de Gemeente Tilburg. Deze loopt door tot einde schooljaar 2020-2021. De aanleiding is een gezamenlijk streven van CiST, Art-fact en Factorium naar een kwalitatieve verbeteringsslag van cultuureducatie in verbinding met de wijk en met het oog op verduurzaming en gelijke kansen voor alle kinderen in Tilburg. Binnen de pilot cultuureducatie is Miriam Alders één van de 7 Cultuurcoaches. 

meer ‘in de spotlights’

100 gezichten uit Tilburg West

100 gezichten uit Tilburg West

In Tilburg West gaat een bijzonder project van start waarvoor honderd wijkbewoners worden geïnterviewd. Iedereen die trots is op de wijk of juist ideeën heeft hoe dingen anders of beter kunnen, is meer dan welkom om deel te nemen. Tilburg West is een wijk waar veel...

Lees meer
Heel West kookt

Heel West kookt

Samen eten verbindt, en koken dus ook. Tilburg West is een wijk vol uiteenlopende culturen en achtergronden. Als er één ding is waar cultuur in zichtbaar is, dan is het eten. Daarom verzamelen Gaya, Martijn, Pippie en Jikke (stagiaires bij WIJ West) lekkere recepten...

Lees meer
Dromen van West

Dromen van West

Dromen van West’ is een project van Cleo en Margot, allebei student bij Helicon en tijdens het project stagiaire bij Joy’s van Lieshout voor Contour de Twern. Voor ‘Dromen van West’ verzamelden Cleo en Margot de dromen van Tilburg West. Dat deden ze door samen in...

Lees meer