Stichting WIJ West

Stichting WIJ West richt zich op het verbeteren van de wijkeconomie, het onderwijs, leefbaarheid, kunst, gezondheid, participatie, werk & inkomen en verduurzaming in de wijk Tilburg West en haar inwoners.

Bovengenoemde trachten we onder meer te bereiken door het organiseren van programma’s, (experimentele) projecten en activiteiten. We hebben in deze initiatieven een (mede) organisatie, aanjaag en uitvoeringsrol en zijn gehuisvest bij de broedplaats WIJ West. WIJ West is de maatschappelijke en culturele broedplaats voor Tilburg West waar positieve projecten ruim baan krijgen. Het is een sociaal innovatieve hotspot, centraal in de wijk, waar samen met de bewoners werk wordt gemaakt van het vergroten van perspectief van de inwoners.

Bestuur en dagelijkse organisatie

De stichting, ingeschreven in de KvK onder 82228728 bestaat uit een driekoppig bestuur en een dagelijkse organisatie. Het bestuur bestaat uit: Vivian Jacobs (voorzitter), Annemieke Pepping (penningmeester), Marieke Vromans (secretaris). Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen beloning.

De dagelijkse organisatie wordt vormgegeven door Lois de Jong en Jesse de Doelder.

Stichting WIJ West vervult een aanjagende rol in de ontwikkeling van Tilburg West. Dit betekent dat de stichting:

  • Aanvragen doet bij relevante fondsen/organisaties voor relevante programma’s in de wijk
  • Als (mede)initiatiefnemer optreedt vanuit een gedegen behoefte in de wijk
  • Als partner betrokken is bij wat er speelt in de wijk
  • Vanuit bovenstaande financieel betrokken kan zijn bij projecten welke aansluiten bij de doelstellingen van de stichting
  • Jaarlijs verantwoording aflegt aan haar (financiële) partners
  • Financieel doelmatig opereert: zo min mogelijk overhead kosten, middelen zoveel als mogelijk investeert in programma’s passend bij haar doelstelling(en)

Het RSIN nummer van Stg WIJ West is 862385064.

Facturen

Facturen voor WIJ West mogen geadresseerd worden aan Stichting WIJ West. Dat kan via facturen@wijwest.nl, t.a.v. het bestuur van Stichting WIJ West. Altijd onder vermelding van het project/programma.

Vrijwilligers van het kooklokaal van WIJ West

Samenwerkingspartners

WIJ West werkt nauw samen met onderstaande Tilburgse organisaties