Column: Recht op alimentatie

Column Recht op alimentatie

Wanneer heeft u recht op alimentatie? In deze column wordt besproken wanneer je, na een echtscheiding, recht hebt op partneralimentatie of kinderalimentatie. Per individueel geval kan de hoogte van de alimentatie natuurlijk verschillen, daarom vindt u in deze column de hoofdlijnen van het recht op alimentatie.

Wanneer heb ik recht op kinderalimentatie?

U kunt kinderalimentatie vragen als uw ex-partner meer inkomen heeft, of als de kinderen vaker bij u zijn dan bij uw ex-partner. Want u heeft dan meer kosten.

Kinderalimentatie betalen

Wanneer er recht is op kinderalimentatie, dan betaalt de partner kinderalimentatie tot de kinderen 21 jaar zijn. Totdat de kinderen 18 jaar zijn, ontvangt de ouder de alimentatie. De partner die kinderalimentatie betaalt kan, in overleg met uw kind, stoppen met betalen wanneer uw kind zelf voldoende geld verdient. Kinderalimentatie hoeft vanaf het 21e levensjaar van uw kind niet meer betaald te worden, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.

Kinderalimentatie berekenen

Bij het vaststellen van de hoogte van kinderalimentatie moeten de volgende vragen worden beantwoord:

Wat is het netto besteedbaar gezinsinkomen?
Wat is de behoefte van het kind?
Wat is de draagkracht van de ouders?
Hoe verhoudt de behoefte zich tot de draagkracht?
Wordt de aanvaardbaarheidstoets doorstaan?

U kunt afspraken maken over de hoogte van de alimentatie in overleg met elkaar, met hulp van een mediator, met hulp van een advocaat, bij een notaris, of in de rechtbank. De afspraken kunnen worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Berekening

Als de ouders er samen niet uitkomen, dan kan u het LBIO vragen om voor u de hoogte van de kinderalimentatie te berekenen. Ook de rechter kan tijdens een rechtszaak de hoogte bepalen.

Jaarlijkse indexering

De hoogte van de kinderalimentatie wordt jaarlijks gewijzigd met een percentage dat door het ministerie van Justitie en veiligheid wordt vastgesteld. Dit heet de jaarlijkse indexering.

Wanneer heb ik recht op partneralimentatie?

Na een echtscheiding kan het zijn dat u recht heeft op partneralimentatie. U heeft recht op partneralimentatie in deze situaties samen:

U was getrouwd of u had een geregistreerd partnerschap.
Uw ex-partner heeft meer inkomen.
U kan zelf niet voorzien in de kosten van uw levensonderhoud en u kunt in redelijkheid ook niet meer inkomsten krijgen.

Woonde u samen? Dan heeft u alleen recht op partneralimentatie als jullie dit samen in het samenlevingscontract hebben vastgesteld.

Duur partneralimentatie

Wanneer u 5 jaar of langer getrouwd bent geweest, dan heeft u recht op maximaal 12 jaar partneralimentatie. Dit geldt ook zo wanneer u korter getrouwd bent geweest, maar u kinderen heeft samen met uw ex-partner. Wanneer u korter dan 5 jaar getrouwd bent geweest en geen kinderen heeft samen, dan ontvangt u maximaal het aantal jaren dat u getrouwd bent geweest aan partneralimentatie. Wanneer u zelf weer in uw levensonderhoud kan voorzien of wanneer u opnieuw trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan vervalt het recht op partneralimentatie.

Partneralimentatie berekenen

De hoogte van de partneralimentatie kan u samen met uw ex-partner vaststellen. U kunt ook een berekening laten maken bij het LBIO. Wanneer u hier niet uitkomt, dan kan de rechter de hoogte bepalen. De rechter houdt dan rekening met de behoefte van degene die de alimentatie gaat ontvangen en met de draagkracht van degene die de alimentatie gaat betalen.

Jaarlijkse indexering

De hoogte de partneralimentatie wordt jaarlijks gewijzigd met een percentage dat door het ministerie van Justitie en veiligheid wordt vastgesteld. Dit heet de jaarlijkse indexering.

Publicatiedatum: vrijdag 13 januari 2023

meer nieuws

Repair Café op zaterdag 8 juni

Repair Café op zaterdag 8 juni

Op zaterdag 8 juni is er weer een Repair Café in de huiskamer van WIJ West. Je kunt dan weer langskomen om iets wat kapot is te laten repareren. Samen met de vrijwilligers van het Repair Café kun je de reparatie van jouw defecte voorwerp uitvoeren. Je krijgt deskundig...

Lees meer
Gezinnendag op ‘Dag van het Kind’ zaterdag 1 juni

Gezinnendag op ‘Dag van het Kind’ zaterdag 1 juni

Op zaterdag 1 juni is het de intermationale Dag van het Kind en is er een Gezinnendag bij WIJ West. Van 10.30 tot 14.30 uur vinden er verschillende leuke kinderactiviteiten plaats op het schoolplein van basisschool Jeanne d'Arc en in de wijktuin van WIJ West. Binnen...

Lees meer