Column: Hoe maak ik bezwaar op een parkeerboete?

 Column: Hoe maak ik bezwaar tegen een verkeersboete?

Bent u het niet eens met een verkeersboete die u heeft gehad? Lees dan hier hoe u hier tegenin kan gaan. Tegen een Mulder-verkeersboete kunt u digitaal of per brief bezwaar maken. Een Mulder-verkeersboete krijgt u bij een lichte verkeersovertreding en deze boete kunt u herkennen aan de letter M bovenaan de brief. Tegen een zwaardere verkeersboete kunt u in verzet gaan, maar niet in bezwaar gaan. Lees hieronder hoe u deze boetes herkent en hoe u in bezwaar en verzet kan gaan.

Soort verkeersboete

Eerst moet u kijken om welke soort verkeersboete het gaat.

Mulderboete

U krijgt een Wet-Mulderboete voor lichte verkeersovertredingen. Onder lichte verkeersovertredingen vallen bijvoorbeeld fout parkeren, door rood rijden of een lage snelheidsovertreding. Een lage snelheidsovertreding is een overtreding tot 30 kilometer per uur te hard rijden en dit geldt op de snelweg tot 40 kilometer per uur te hard rijden. Deze boetes worden administratief afgewerkt en komen niet op een strafblad.

Strafbeschikking

U krijgt een strafbeschikking voor zware verkeersovertredingen. Deze strafbeschikking kunt u herkennen aan de letter O bovenaan de brief. Onder een zware verkeersovertreding vallen onder andere het rijden onder invloed en een overtreding van meer dan 30 kilometer per uur te hard rijden of op de snelweg meer dan 40 kilometer per uur te hard rijden. Om tegen deze boete in te gaan, moet u in verzet gaan. Hier wijden we verder niet over uit in deze column.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen uw Mulderboete bij de officier van justitie. Het bezwaar dient u binnen zes weken, na de datum die op de boete staat, in te dienen. Als u in bezwaar gaat, hoeft u in afwachting van uitspraak op dit bezwaar, de boete nog niet te betalen. De officier van Justitie moet binnen zestien weken, met verlenging tot maximaal zesentwintig weken, een beslissing nemen op uw bezwaar. Het bezwaar kan dan worden afgewezen en dan moet u de boete betalen. Het bezwaar kan worden geaccepteerd, waardoor u de boete niet hoeft te betalen of minder hoeft te betalen. Ook kan het zijn dat u het bezwaar te laat heeft verstuurd en dan wordt het bezwaar niet behandeld.

Online bezwaar maken

U kunt via het Digitaal Loket Verkeer online in beroep gaan. U kunt daar uw bezwaar indienen via de volgende link: https://federatieveservice.nl/aselectserver/server?request=login1&a-select-server=federatieveservice.nl&rid=RC8001C0A0E4F725AED956CBC40CC6F8D28B0AD1E.

Beroepsschrift versturen

U kunt er ook voor kiezen om een brief (beroepsschrift) via de post naar de officier van justitie te sturen. Hierin moet ten minste worden vermeld:

Naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats.
Het beschikkingsnummer (die staat rechtsboven in de brief).
Uw bankrekeningnummer (IBAN).
De reden waarom u het niet eens bent met de boete.
Datum waarop de brief geschreven wordt
Handtekening

Deze brief moet dan worden verstuurd naar:

Parket Centrale verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)

Afdeling Mulder

Postbus 50.000

3500 MJ Utrecht

In de volgende link is een voorbeeldbrief te vinden, die u kunt gebruiken voor het maken van dit bezwaar: https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Verkeersovertredingen/Paginas/Voorbeeldbrief-beroep-verkeersboetes-ovj.aspx.

In beroep gaan

Als de officier van justitie uw bezwaar afwijst of niet op tijd een beslissing neemt over uw bezwaar, kunt u in beroep gaan bij de kantonrechter. U heeft hier weer zes weken de tijd voor. Deze zes weken gaan in op de datum die op de beslissing van de officier van justitie staat. Als u in beroep wilt gaan, moet u wel eerst de boete betalen. Als u daarna in uw gelijk wordt gesteld, krijgt u het bedrag van deze boete weer terug. Als u de boete niet kan betalen, moet u in de brief naar de kantonrechter bewijzen dat u dit niet kan.

U kunt in beroep gaan bij de kantonrechter door een brief te sturen aan de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Geef in deze brief aan om welke beslissing het gaat, wat is de reden is waarom u het niet eens bent met deze beslissing en wat volgens u de beslissing moet zijn. In de volgende link is een voorbeeldbrief te vinden, die u kunt gebruiken voor het in beroep gaan bij de kantonrechter: https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Verkeersovertredingen/Paginas/Beroepschrift-verkeersboete-kantonrecht.aspx#tabs.

De kantonrechter kan op dit beroep drie beslissingen nemen. Het beroep kan worden afgewezen en dan moet u de boete betalen. De kantonrechter kan het beroep accepteren, waardoor u de boete niet hoeft te betalen of minder hoeft te betalen. Ook kan het zijn dat u het beroep te laat heeft verstuurd en dan wordt het beroep niet behandeld.

Hoger beroep

Als de kantonrechter uw beroep afwijst of niet op tijd een beslissing neemt over uw beroep, kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwaren. U heeft hier weer zes weken de tijd voor. Deze zes weken gaan in op de datum die op de beslissing van de kantonrechter staat. U kunt alleen in hoger beroep gaan als het beginbedrag van de boeter hoger dan € 70,- is of als de rechter u niet-ontvankelijk heeft verklaard. Hierin moet ten minste worden vermeld:

Naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats.
Het besluit van de kantonrechter.
De reden waarom u het niet eens bent met de beslissing.
Wat volgens u de beslissing moet zijn.
Datum waarop de brief geschreven wordt.
Handtekening

Deze brief moet worden verstuurd naar de griffie van de kantonrechter, zodat de griffie het door kan sturen naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

U krijgt binnen twee weken, na sluiting van de behandeling, uitspraak op zitting in het openbaar. Als er geen zitting plaatsvindt, krijgt u binnen zes weken na de schriftelijke behandeling de uitspraak thuisgestuurd. Wanneer u een gemachtigde of advocaat hebt ingeschakeld, krijgt die de uitspraak toegestuurd.

Publicatiedatum: vrijdag 13 januari 2023

meer nieuws

Repair Café op zaterdag 8 juni

Repair Café op zaterdag 8 juni

Op zaterdag 8 juni is er weer een Repair Café in de huiskamer van WIJ West. Je kunt dan weer langskomen om iets wat kapot is te laten repareren. Samen met de vrijwilligers van het Repair Café kun je de reparatie van jouw defecte voorwerp uitvoeren. Je krijgt deskundig...

Lees meer
Gezinnendag op ‘Dag van het Kind’ zaterdag 1 juni

Gezinnendag op ‘Dag van het Kind’ zaterdag 1 juni

Op zaterdag 1 juni is het de intermationale Dag van het Kind en is er een Gezinnendag bij WIJ West. Van 10.30 tot 14.30 uur vinden er verschillende leuke kinderactiviteiten plaats op het schoolplein van basisschool Jeanne d'Arc en in de wijktuin van WIJ West. Binnen...

Lees meer